top of page

Cranio-sacraaltherapie

Beweging tussen schedel en heiligbeen

Het cranio-sacraal systeem is erg belangrijk voor het goed functioneren van ons zenuwstelsel, en dus voor onze fysieke en mentale gezondheid. Het bestaat uit de hersen- en ruggemergvliezen en de benige structuren waaraan deze vliezen zich hechten. Twee essentiële ankerpunten zijn de schedel of cranium en het heiligbeen of sacrum. Binnen dit systeem vindt een ritmische productie en circulatie van het hersen- en ruggemergvocht plaats.

Een optimaal cranio-sacraal systeem biedt maximale ruimte en beweging aan het zenuwstelsel. En aangezien er via het allesomvattend bindweefselnet contact is met alle delen van het lichaam, krijgen ook alle andere lichaamsfuncties meer ruimte.

Zo stimuleert een vrij cranio-sacraal systeem de goede werking van alle (circulatie)systemen in het lichaam (ademhaling, bloedsomloop, organen, lymfesysteem, afvoer van afvalstoffen,...) en brengt het ook meer mentaal evenwicht.

Als je een draadje aanraakt, komt het hele web in beweging.

De kracht van een zachte aanraking

 

Elke cel in het lichaam heeft een onvoorstelbaar geheugen. Een impact van binnen of buiten het lichaam wordt geregistreerd in dit weefselgeheugen. Zo draag je via je lichaam elke dag, in elke handeling of beleving onbewust een hele geschiedenis mee. 

Trauma's van verschillende aard (een ongeval, ziekte, stress, geboorte, operatie, ...) veroorzaken verstoringen in het lichaam. In de meeste gevallen is het zelfherstellend vermogen van het lichaam in staat deze storingen te verhelpen en een nieuw evenwicht te vinden. Het lichaam heeft immers een bijzonder groot aanpassingsvermogen.

Soms laat een trauma met sterke fysieke of emotionele impact echter een blijvende afdruk na in het weefsel. Het lichaam heeft op het moment van impact de tijd en mogelijkheid niet om de storing te verhelpen. Het zoekt een weg om met dit spanningsveld te leren leven. Dit vraagt vaak energie en compensaties op andere plaatsen in het lichaam. Deze compensaties kunnen later uitgroeien tot symptomen of klachten. Op dat moment is het overlevingsmechanisme van het lichaam niet langer efficiënt.

Een zachte aanraking maakt dit weefselgeheugen wakker. Het helpt je te luisteren naar het verhaal van je lichaam. Subtiel contact laat je voelen wat je lichaam nodig heeft om weer vrijuit te kunnen bewegen en optimaal te functioneren. Een zachte aanraking heeft de kracht lichaam en geest terug in beweging te brengen.

bottom of page